neděle 7. srpna 2016

Ciri - Cirilla Fiona Elen Riannon (Zaklínač / The Witcher) (Fotky / Photos)

„Ano, právě tak chci bojovat, protože já vím, čeho se Zlo bojí. Ne tvojí etiky, Vysogoto, ne kázání o morálce a lásce k bližnímu. Zlo se bojí bolesti, utrpení, zmrzačení a smrti!"

- Cirilla Fiona Elen RiannonŠkála / Scale: 1:6 (12")
Materiál / Material: Kůže, látka, styren, miliput / Leather, cloth, styren, miliput
Výroba / Making: 18. 10. 2015 - 31.7.2016pátek 15. července 2016

WIP Ciri (Zaklínač / Witcher) a.k.a. Cirilla Fiona Elen Riannon

Škála / Scale: 1:6 (12")
Materiál / Material: Kůže, látka, styren, miliput / Leather, cloth, styren, miliput
Výroba / Making: 18. 10. 2015 - ...